Харта на ценностите на ДСБ-Русе

  Ценности на Демократа:

 • - Върховенство на правото в името на човека.
 • - Почтен, професионален и прагматичен демократичен процес.
 • - Извеждане от политическия и обществен живот на представители на силовите структури (полиция, тайни служби, тоталитарни партии, мафия).
 • - Свобода на словото.
 • - Инвестиране в знания вместо раздаване на пари.
 • - Борба срещу тоталитаризма.

  - Ценности на Реформатора, цялостна реформа на Държавната администрация с акценти върху:

 • - Правосъдие.
 • - Образование.
 • - Електронно управление.
 • - Здравеопазване.
 • - Социални дейности.
 • - Вътрешни работи.

  Основни външно политически принципи:

 • - Реализация на България като силен член на Европейския съюз.
 • - Подобряване на интеграцията на България в НАТО.
 • - Пълноценно участие в коалиции, защитаващи принципите Почтеност и Справедливост в международната политика.
 • - Пълноценно участие в международни коалиции, целящи прекратяване на хибридни войни, тероризъм и умиротворяване на конфликтни райони.

  Основни икономически принципи:

 • - Съкращаване на разликата между средния годишен доход на българските и другите европейски граждани.
 • - Свободен пазар.
 • - Балансиран бюджет.
 • - Ефикасност на държавните разходи.
 • - Балансиран внос и износ с преобладаващо присъствие на пазари, доминирани от икономическите лидери.
 • - Минимални преразпределителни функции на Държавата.
 • - Ефективна и прагматична нормативна и контролна дейност на Държавата.
 • - Високотехнологична и наукоемка индустрия.
 • - Екологично и ефективно селско стопанство.
 • - Баланс между големи, средни и малки икономически субекти.
 • - Осигуряване на умерен, но постоянен растеж на стандарта на живот.
 • - Изграждане на силна средна класа.
 • - Защитена околна среда.

  Ценности на модерния човек:

 • - Бъди патриот.
 • - Работи за устройството на света като наш общ дом.
 • - Пази природата.
 • - Въвеждай високи технологии.

  Общочовешки ценности:

 • - Не убивай.
 • - Не кради.
 • - Почитай баща си и майка си.
 • - Не прелюбодействай.
 • - Не лъжесвидетелствай против ближния.
 • - Не пожелавай нищо лошо, на ближния.
 • - Вярвай в Бог.
 • - Обичай ближния.
 • - Помагай на ближния.
 • - Не съди другите.
 • - Давай винаги най-доброто от себе си.