В българския политически живот трайно повтаряме три грешки
Дами и господа,

Считам, че в българския политически живот трайно повтаряме три грешки, които силно влияят на неговото качество:

1. При избора на кандидат за наш представител в политическия живот в много случаи у нас надделяват емоциите над трезвата преценка, базирана на постигнати от него резултати и на количествени критерии за оценка на неговите качества.

2. Често правим избора си без да проследим дали даден кандидат е изпълнил и в каква степен е изпълнил дадени от него в предходен период обещания.

3. Приели на доверие дадените ни в предизборната кампания обещания не изискваме от избраните наши представители да отчитат постоянно изпълненото и да представят причините за неизпълненото на поетите ангажименти.

С цел да улесня русенци в избора им тук ще представя:

1. Постигнатите от мен резултати, доказващи компетентност в областите, в които вече декларирах при откриване на кампанията, че ще бъда активен.

  В политическата ми кариера:

Ø По-важни резултати в качеството ми на общински съветник в опозиция (2015 – 2019г.):

- Разработена Стратегия за електронно управление на Община Русе;

- Създаден пълен набор електронни услуги на Общината (практически без инвестиции от страна на общината);

- Инициатор и участник при създаването на Наредба за екология в Община Русе;

- Подготвено предложение за проект Мониторинг на водите, въздуха и почвите в Община Русе;

- Подготвено проектно задание за пъна цифровизация на Общината (практически без инвестиции от страна на общината).

Ø По-важни резултати в качеството ми на Общински председател на ДСБ-Русе (2020 – 2021г.):

- Създадена и изпълнявана програма „Русенска софтуерна долина“.

- Създаден проект за „Кодекс на честта“ на ДСБ.

- Създадена „Харта на ценностите на десния човек“.

- Създаден комплект вътрешни правилници за работа в ПП ДСБ-Русе.

- Създаден комплект вътрешни правилници за работа в КП ДБ-Русе.

   В Управленската ми кариера (в Държавната администрация):

- Мениджър по качеството на информационните системи на Агенция Митници 2000 – 2007г.

- Директор на Дирекция Електронно управление в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 2012 – 2014г.

- Директор на Дирекция Електронно здравеопазване в Министерство на Здравеопазването 2016 – 2018г.

- Изпълнени 78 проекта (69 международни, 9 национални).

   В университетската ми кариера:

- Спечелен през 1992г. един от най-големите български проекти по програмата TEMPUS на ЕС.

- Специализация в Imperial College, University of London, Великобритания в периода 1993 – 1994г.

- Създадена през 1996г. в Русенски университет бакалавърска програма „Авангардни информационни технологии“.

- Създадена през 2008г. в Русенски университет и Варненски свободен университет магистърска програма „Софтуерно инженерство“.

- Създадена през 2017г. в Софийски университет верига дисциплини „Програмиране без програмисти“.

- Водени университетски курсове по дисциплините: Софтуерно инженерство, Теория на изчислимостта; Лингвистични Процесори; Изкуствен Интелект, Операционни Системи.

- Издадени учебници – 2.

   В изследователската ми кариера:

- Създаден български лингвистичен процесор през 1986г.

- Създаден метод за автоматизирано програмиране на роботи през 1988г.

- Специализация в Brunel University of West London, Великобритания през 1992г.

- Създаден метод за генериране на интелигентна потребителска документация през 2002г.

- Създаден метод за генериране на бизнес процеси през 2016г.

- Създаден метод за разработка на софтуер, наречен „Автоматизирано софтуерно инженерство, базирано на знания“ през 2019г.

- Научни публикации - 90 (Монографии 4, статии в списания 12, статии на конференции 74, технически доклади: 6)

- Реализирани 16 изследователски софтуерни продукта.

   В бизнес кариерата ми:

- Създадена високотехнологична софтуерна фирма ITT през 2005г.

- Технически директор на Сирма ITT 2008 – 2010г.

- Партньорство на фирма ITT с IBM Швеция, IBM България, Сирма и др.

- Реализирани 71 индустриални софтуерни продукта.

   Награди:

- 2015 – Кристален приз „The Best Paper”, Научна конференция РУ&СУ’15, Русенски Университет.

- 2013 - УО на ОПАК награждава проекти К10311 и К11321 като добри практики на Оперативна програма „Административен капацитет“;

- 2009 – IDG България, Национален конкурс за ИТ проекти, Номинация в категория Държавен сектор (проект ECS2);

- 2004 - IDG България, Национален конкурс за ИТ проекти Голямата награда „ИТ проект на 2004” (Проект BICIS 2, BICIS 3);

- 1989 – Национален конкурс Научно и техническо творчество на младежта. Сребърен медал;

- 1988 – Президиум на БАН Благодарствен адрес;

- 1982 & 1981 – Национални олимпиади по програмиране, второ място.

   Пълна професионална биография можете да намерите тук.

2. Отчет за поети в предходни периоди политически ангажименти и тяхното изпълнение можете да намерите тук.

3. Поемам ангажимент през тази предизборна кампания да развия по-подробно ангажиментите, които съм готов да изпълня в 45-то Народно Събрание и в края на кампанията да публикувам тук таблица с поетите ангажименти.

4. Поемам ангажимент, в случай, че бъда избран, през целия период да публикувам редовно резултатите от изпълнените от мен ангажименти или обективни причини за тяхното неизпълнение, както и постигнати резултати без поет предварително ангажимент.

доц. д-р Иван Станев


Автор: Иван Станев

Етикети

Избори 2021