Българското електронно управление няма да проработи с празни политически заклинания
Дами и господа,

Българското електронно управление (БеУ) няма да проработи с празни политически заклинания! Политическа воля е необходима!

Тайната е в член 2, алинея (1) на Закона за електронно управление, действащ от 2007г. в Република България.

„ … Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните. … “

Според този текст на всички български граждани, които имат издадени лични карти, никой никога повече (след издаването на личната карта) няма право да им иска примерно домашен адрес, защото Българската държава (първичен администратор на тези данните) вече го има и е длъжна да го предоставя на всички субекти в държавата, които имат законно право да го ползват.

Този текст, както и много други неща, свързани с електронното управление не работи, защото няма политическа воля!

Поемам ангажимент в рамките на 45-тото Народно събрание да работя за осигуряване на необходимото финансиране и нормативни промени, които до 3 години да осигурят на хората в България действащо електронно управление чрез:

Въвеждане в действие на разработените през 2013г. Облачни архитектури на Централната и Местна Администрация.

1.   Увеличаване на капацитета на Центъра за данни на БеУ и създаване на проектирания през 2013г. Резервен център за данни на БеУ.

2.  Пълна цифровизация на всички регистри на Централната и Местна държавна администрация.

3.  Включване на всички цифровизирани регистри в действащия от 2014г. междурегистров обмен на БеУ.

4.  Осигуряване на автоматичен достъп (комуникация сървър – сървър) на имащите законово основание до данните от всички регистри чрез разработените от 2014г. електронна идентификация, портал, система за сигурност и шина на БеУ.

5.   Осигуряване на необходимите доработки на действащите в момента електронни услуги за осигуряване на възможността хората да получат поне 50% от тези услуги в рамките на 3 минути от заявяването им.

В качеството си на Координатор ИТ секторната политика на ПП ДСБ се обръщам към централните ръководства на всички политически партии, с покана да договорим подписването на предизборно споразумение, според което темата за електронното управление става национален приоритет и те са готови, идвайки на власт или в опозиция да работят за неговата реализация.

Проект на текст за предизборно споразумение на тема "Секторна политика за е-Управление" може да намерите тук: dsbruse.eu/files/210206-PE-21-DB-eGov-Sectorna-Politika-2021-2025-v1.docx

Надявам се избирателите в Русе да ми осигурят възможността да довърша започнатото в периода 2012 – 2014г., като гласуват с бюлетина 11, преференция 102. 19 МИР - Русе.


Автор: Иван Станев

Етикети

Избори 2021