Георги НачевРоден съм в с.Ботров, общ. Бяла, обл. Русе през 1954г. на 21.07. Основното си образование съм завършил в гр. Бяла в СОУ "Панайот Волов". Средното си образование съм завършил в ТТ "Йордан Радославов" гр. Габрово, Техникум по текстил - специалност: Техник на предачни машини. Продължил съм образованието си в ПЖИ "Тодор Каблешков" гр. София със специалност Ел. локомотивен машинист. След завършването ми съм работил от 09.1976 до 09.1986г. като ел локомотивен машинист в депо гр. Горна Оряховица. От 09.1986 до 12.1995г. в Станция по механизация - Агромех - гр. Бяла. От 03.1996 до 10.2005г. като Управител на "Екоал" - ООД гр. Разград и сътрудник. От 10.2005г. до настоящия момент съм собственик на фирма "Дани 05 - Георги Начев" ЕООД.


Автор: Иван Станев

Етикети

Избори 2021