Симеон Момчилов


Симеон Момчилов - програмист.

Основният ми двигател и дразнител е да правя всичко "Както трябва".

Дясното е моята идеология.

Образование, Здравеопазване и Сигурност - това за мен са трите основи на една държава, чието качество подпомага свободата на индивида.

Интелигентният диалог е най-демократичното, което може да се направи за постигане на определена цел или за вземане на правилното решение. Неговата липса, води до агресивно налагане на нечие мнение, възглед и идеал, което е основната причина за липса на развитие в една държава.

Свободата е гарантирана, когато държавата е равнопоставена с гражданите и фирмите в икономическата и административната дейност. Ролята на държавата е в това да насърчава добрите и да обуздава лошите страни в човешката природа и в обществото.
Една от най-методично насажданите заблуди в тоталитарния режим бе, че отделният човек не е важен. Ние образуваме едно общество и това на първо място означава, че следва да сме солидарни помежду си.

В свободното общество различията между хората пораждат социално неравенство. Самите различия и породеното от тях неравенство насърчават хората и фирмите да бъдат по-добри земеделци, търговци и производители, новатори и професионалисти – защото личното благосъстояние на всеки зависи от него самия, от неговия труд и творчество.

Идеализмът ме води да направя най-прекрасната страна - България и моят любим роден град - Русе по-добро място за живеене.

Народният представител е човек, с чиито качества, възгледи, принципи и идеали са се асоциирали хората избрали го. Неговата основна задача е да взима и предлага решения за по-добри условия на живот за всички граждани.

Смисълът на политиката е в това по-добри хора да създават по-добър живот в по-добър свят.


Автор: Иван Станев

Етикети

Избори 2021