ПОЧТЕНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПРАГМАТИЗЪМ


Дами и господа,
Два са акцентите в университетската, изследователската,бизнес, управленската и политическата
ми кариера: (1) Автоматизация на програмирането и (2) Облачни технологии.
Работя да ги превърна в две успешно реализирани програми:
· Русенска софтуерна долина, включваща бизнес парк, изследователски център, факултет
  Информационни технологии и екологично градче, чрез които се създават 3000 нови
  високотехнологични работни места през първите 5 години.
· Българско електронно управление, осигуряващо качествен скок в развитието на държавната
  администрация, медицинското обслужване и управлението на екологичните процеси чрез
  въвеждане на принципите “3 минути за електронна услуга от дома“ и “Интернет на нещата“.
Подробности следете на:     


Фейсбук страница на ДСБ Русе - fb.me/DSB.Ruse; сайт на ДСБ Русе - dsbruse.eu

 


Автор: Иван Станев

Етикети

Избори 2021