Позиция на ПП ДСБ - Русе относно производство на био дизел в града


Материалът за инвестиционното намерение на фирма Астра Биоплант съдържа множество мерки, представени чрез технологични схеми, аналитични таблици и сравнителни графики, които демонстрират безопасността на описаното производство.

Когато обаче се направи сериозен анализ на този материал, възникват множество въпроси, които се нуждаят от ясни, точни и коректни отговори. Възникват редица съмнения относно безопасността на подобно производство по отношение чистотата на атмосферния въздух, почвата, подпочвените води и също водата на река Дунав.

За да се приеме спокойно подобно инвестиционно намерение в региона на град Русе, където има особена чувствителност по отношение на екологията , трябва да бъдем убедени, че това се прави с цел защита на интересите на населението.

Обществеността не би искала зоната на КТМ да се превърне в поредното бунище за отпадъци от чужди страни, както това се случи преди няколко месеца в други части на България.

Някои от по-важните от въпроси, които си задаваме са:

  1. Защо производството е базирано на вносни отпадъци? Прави впечатление, че същите се внасят от страни извън Европейския съюз като Малайзия, Китай, Сингапур, Обединените Арабски Емирства и други. При такъв вид производство е добре да се решават екологичните проблеми на България, а не на чужди страни. Възниква въпросът ако това производство е екологично чисто и безвредно, защо самите страни доставящи суровините не го извършват на собствените си територии? Най-вероятният отговор е, че съхраняват природата си и пазят здравето на населението си!
  2. Защо това производство се базира точно в Русе и отново ставаме заложници на чужди интереси? Бъдете сигурни, че хората няма да позволят отново да бъдат потърпевши !
  3. Важен въпрос е и това дали ще се ползват суровини от България и какъв процент ще са те от всички суровини? В информацията е посочено, че суровините ще се доставят от вериги ресторанти и хотели. Липсват данни кои са те! За този вид производство би трябвало да има решение на национално ниво.
  4. Нашето безпокойство идва и от факта, че няма контрол на входа при получаването на суровините. При това положение възниква изключително голяма опасност от наличие на  бактериални и вирусни замърсители на околната среда в русенския регион.
  5. Липсва информация какъв процент ще са животинските мазнини спрямо растителните масла и какъв процент са хранителните отпадъци?
  6. Разбираме, че при преработката на суровините се използва голямо количество вода, която ще се черпи не само от ВиК инсталацията , но и се налага сондаж на подпочвени води. По този начин се създава сериозен риск да бъде допълнително намален и без това ограничения воден ресурс на региона.
  7. Вследствие на това производство в река Дунав всеки ден ще се изливат по 137,4 кубика отпадни води. Макар и да се предвижда пречиствателна станция , рискът от замърсяване на водите  е сериозен при спиране на някои от стъпалата на пречистващото съоръжение. Известно е, че има редица програми и проекти за опазване и пречистване водите на река Дунав. Недопустимо е Община Русе да поеме допълнителен риск за създаването на международен екологичен проблем!
  8. От представения материал не става ясно кои са гаранциите, дали съхраняването на отпадъците от производството на територията на завода отговаря на закона за опазване на околната среда и дали няма да доведе до екологични рискове и рискове за здравето на хората.
  9. При подобно производство шумът е наднормен, което би било съществен проблем. Емисиите във въздуха отделящи се при производствения процес съдържат както фини прахови  частици с включен в тях силициев диоксид, така и маслени аерозоли. Маслените аерозоли излъчват миризми, които няма гаранции, че са безвредни и биха били неприемливи за населението.

В заключение позицията на ПП Демократи за силна България – Русе, ще зависи от получените отговори и ОВОС.


Автор: Ръководство на ДСБ-Русе