Почтеност, професионализъм, прагматизъм

Нашата цел

създаване на широка тематична политическа коалиция

за изграждането на

модерен, богат, красив европейски Русе град на бъдещето

чрез изпълнението на програмата

Русенска софтуерна долина

Бизнес

 • Бизнес парк (SoftBot Park)
 • Изследователски център (KBASE Centre)
 • Факултет Информационни технологии (FIT)
 • "Квартал при реката" (River District)

Общество

 • Умно кметство (Smart Admin)
 • Умно училище (Smart School)
 • Умен съд (Smart Court)
 • Умна охрана (Smart Guard)

Бит

 • Умен дом (Smart Home)
 • Умен доктор (Smart Doc)
 • Умен еколог (Smart Eco)
 • Умна майстор (Smart Master)
 • Умен мол (Smart Mall)
 • Умна ферма (Smart Farm)

Статии